Spletni Dnevnik

Attempto predstavitev

Izboljšujem osebnostno čvrstost in zavzetost posameznikov za dvig kompetenc in osebne rasti. https://www.youtube.com/watch?v=1cYTPx7srkk

Stres je eden izmed tveganih dejavnikov sodobnega časa.

Čeprav poznamo tudi pozitiven stres, pa se vse pogosteje spoprijemamo z negativnim stresom. Postal je naš vsakodnevni spremljevalec, pogostno se namreč počutimo neprijetno ali celo tesnobno v novi situaciji ali ob novih poznanstvih.  Evolucijsko gledano je stres...

Kako doseči blagostanje – z minimalizmom

V današnji družbi prepolni potrošništva, individualizma, prežeti s socialnimi omrežji in oglasi, ki narekujejo kako ustrezati, živeti, biti in (p)ostati mlad in lep, v družbi kjer s praznino medsebojnih odnosov in nasičeni krame materializma, zremo v jutrišnji dan...
Attempto predstavitev

Attempto predstavitev

Izboljšujem osebnostno čvrstost in zavzetost posameznikov za dvig kompetenc in osebne rasti. https://www.youtube.com/watch?v=1cYTPx7srkk

Stres je eden izmed tveganih dejavnikov sodobnega časa.

Stres je eden izmed tveganih dejavnikov sodobnega časa.

Čeprav poznamo tudi pozitiven stres, pa se vse pogosteje spoprijemamo z negativnim stresom. Postal je naš vsakodnevni spremljevalec, pogostno se namreč počutimo neprijetno ali celo tesnobno v novi situaciji ali ob novih poznanstvih.  Evolucijsko gledano je stres...

Kako doseči blagostanje – z minimalizmom

Kako doseči blagostanje – z minimalizmom

V današnji družbi prepolni potrošništva, individualizma, prežeti s socialnimi omrežji in oglasi, ki narekujejo kako ustrezati, živeti, biti in (p)ostati mlad in lep, v družbi kjer s praznino medsebojnih odnosov in nasičeni krame materializma, zremo v jutrišnji dan...

Čustvena abeceda

Čustvena abeceda

Čustva doživljamo v situacijah, ki se dotaknejo naših življenjskih vrednot. Čustva so lahko prijetna ali neprijetna. Prijetna se nam dogajajo kadar se naše vrednote potrdijo, neprijetne pa v situaciji, ko so naše vrednote ogrožene.Vrednote so prepričanja, kaj nam je...

Ravnanje s čustvi

Ravnanje s čustvi

Čustva so odraz naše notranje naravnanosti. Nezavedno so naša čustva pogosto odraz neke pretekle izkušnje, povečini travmatične, in četudi smo jo doživeli daleč nazaj, nas preplavijo v sedanjem trenutku. Ravnanje s čustvi je odgovornost, ki jo je potrebno prevzeti, če...

Potrebno je zavedanje in čuječnost

Potrebno je zavedanje in čuječnost

Vse svoje pretekle navade sem morala na novo prevrednotiti. Vse kar se mi je zdelo do tedaj vredno, torej moja integriteta in moralne vrednote, zanesljivost, poštenost, zavzetost, delavnost in vse značilnosti, ki pritičejo marljivi in odgovorni osebi, mi niso več...

Izgorelost – nova priložnost

Izgorelost – nova priložnost

Ko sem v enem izmed večjih slovenskih podjetjih delovala kot vodja v različnih poslovalnicah in postavljala ekipe, sem se zaradi potrebe po doseganju ciljev in izpopolnjevanju pričakovanj na vseh področjih, še posebej pa v službi, začela vračati vedno bolj pozno in...