Kako Delujem

Vodim delavnice in tečaje in izobražujem na področju krepitve dobrega počutja, s kognitivnimi pristopi želim ozaveščati o pomenu skrbi zase in zdravju, kot najpomembnejši vrednoti.

Most med vzdrževanjem notranjega ravnovesja in osebne rasti v življenju

Osebna prožnost in čvrstost sta sposobnosti, da se v stresnih situacijah in preizkušnjah, ki so mnogokrat negativne, nanje odzovemo pozitivno naravnani in ponovno vzpostavimo umirjenost in ravnovesje. Poiskati moramo svoje notranje moči, da se na pravi način odzovemo na neprijetne situacije v življenju in presežemo iracionalna prepričanja ter jih aktiviramo v bolj racionalna. Pomembno je vzdrževati prijetna čustva in zdrave misli, kot ključ do našega blagostanja. Tako krepimo odpornost za dobro počutje tako v poklicnem kot zasebnem življenju posameznika.

V podjetjih skozi ustrezno zastavljanje delovnega okolja, prioritetnih ciljev in notranje motivacije krepim zavzetost zaposlenih. S psihološkimi orodji in mehkimi veščinami soustvarjamo prijetno in učinkovito družbeno-odgovorno delovno okolje, ki skrbi za dobro počutje vseh zaposlenih.

Attempto izboljšuje kompetence za dobro počutje, zavzetost in učinkovitost

Krepitev kompetenc na področju dobrega počutja, samozadovoljstva in skrb zase so v sodobnem času izjemnega pomena za zdravo ravnovesje v življenju. Poiskati je potrebno pristope za učinkovito obvladovanje samega sebe v stresnih situacijah. Izobraževanje in motivacija na področju skrbi zase in krepitvi odpornosti je prava pot za zavedanje o pomenu dobrega počutja na naše zdravje in blagostanje.