Čeprav poznamo tudi pozitiven stres, pa se vse pogosteje spoprijemamo z negativnim stresom. Postal je naš vsakodnevni spremljevalec, pogostno se namreč počutimo neprijetno ali celo tesnobno v novi situaciji ali ob novih poznanstvih. 

Evolucijsko gledano je stres biološka zaščita, ki je naše prednike pripravil na boj ali beg pred nevarnostjo za preživetje. Dandanes pa skorajda ni situacij, kjer bi bilo ogroženo naše življenje,  pa vendarle se večina posameznikov sooča prav z dolgotrajnim stresom. Kroničen stres je povzročitelj številnih kroničnih in avtoimunih bolezni, saj načne naš avtonomni živčni sistem.

Stresne situacije, hiter tempo življenja, lastna (pre)visoka pričakovanja ter čustvena senzibilnost izzivajo meje naše psihične odpornosti. Prilagodljivost na stres in krepitev kompetenc je v današnji družbi nujno potrebno razvijati. Usklajevanje službenih in družinskih obveznosti pogostokrat presega naše zmožnosti.

Da zmoremo najti ravnovesje v stresnih situacijah in zmanjševati stresni odziv, ki ga občutimo, pa je potrebno krepiti tehnike umirjanja z dihanjem, spreminjanje miselne naravnanosti in čustvenega odziva.