Ravnanje s čustvi

Ravnanje s čustvi

Čustva so odraz naše notranje naravnanosti. Nezavedno so naša čustva pogosto odraz neke pretekle izkušnje, povečini travmatične, in četudi smo jo doživeli daleč nazaj, nas preplavijo v sedanjem trenutku. Ravnanje s čustvi je odgovornost, ki jo je potrebno prevzeti, če...